Simbolika

„Neteiskite ir nebūsite teisiami“, taip sakoma Šventajame Rašte.

Atrasti savo vertybių sistemą, pagrįstą visuotiniu teisingumu ir humanizmu, neprimetant savo vertybių kitiems.

Sukurti ir išlaikyti darnius santykius šeimoje, padėti tėvams, vaikams ir giminaičiams. Sužinoti savo šeimos istoriją ir perduoti ją jaunesnėms kartoms.

↑ Plati pasaulėžiūra, išmintinga gyvenimo filosofija, ryšys su Dievu ir savo Aukštesniuoju Aš, stipri ir teisinga vertybių sistema, rūpinimasis šeima, ryšys su artimaisiais.

↓ Gėda ir kompleksai dėl savo šeimos ir jos kilmės, perdėta atsakomybė, blokai, susiję su neteisingu požiūriu į gyvenimą, religiją, filosofiją, iškreipta vertybių sistema.