Vaiko
Psichologinis Portretas
Kviečiu į
konsultacijas tėvus
Kviečiu į
konsultacijas tėvus

Auginančius 1–16 metų jaunąją kartą. Suprasti ir pažinti savo vaikus, jų tikruosius sielos poreikius, leisti vaikams vystytis, parodant kryptį, kurioje jie galės atskleisti savo prigimtines savybes ir talentus, susikurti pilnatvišką gerbūvį ar tiesiog būti laimingais. Konsultacijos metu kalbėsiu apie jūsų vaiko prigimtines savybes, talentus, palankiausias realizacijos kryptis, veiklas ir profesijas.

Kam tai aktualu?

Kodėl tai svarbu?

Apie konsultaciją

Trukmė – 30 min.

Kaina – 30 EUR

Pažinkite Vaikus

„…Prašau, leiskite vaikams suprasti, kiek daug jie gali dalintis apie pasaulį, kuriame gyvena. Tai padės jiems ir mums pasiekti kur kas daugiau, nei tai būtų galima įvertinti bet kokiomis vertinimo priemonėmis…“ (Teresa Thayer Snyder)

Tyrinėkite

Mokymai

Savęs pažinimas 

kitaip – PER TARO ARCHETIPUS Tyrinėkite

Skirta konkrečiam

klausimui rasti

atsakymą SKAITYKITE

Dovana tau –

prognozė SKAITYKITE