Taro Psichologinis portretas

Taro kortos

Taro kortos – tai instrumentas, leidžiantis kalbėtis su mūsų pasąmone. 22 Didieji Arkanai – tai 22 energijos, kurios reiškiasi per kiekvieną iš mūsų. Jas galime pajausti, atpažinti ir valdyti. Tai 22 keliai, kuriais mes keliaujame per savo gyvenimą, per savo laiką žemėje, kas dieną, kas valandą, kas akimirką.

Kelionė šiais keliais mums leidžia pažinti, suvokti ar prisiminti save per archetipus ir simbolius. Atlikti savo materialių, sielos ir dvasios poreikių analizę.

Nukreipti savo psichinę energiją sveikatos, harmonijos, savirealizacijos link, tikslingai kurti savo gyvenimą.

Taro sistemą sudaro 78 kortos, skirstomos į 22 Didžiuosius Arkanus ir 56 Mažuosius Arkanus. Kiekviename Didžiojo Arkano paveikslėlyje yra perteiktas alegorinis įvairių būties aspektų ir skirtingų dvasinio tobulėjimo pakopų atvaizdavimas. Mažieji Arkanai nurodo praktinius gyvenimo aspektus, detalizuoja ir papildo Didžiuosius Arkanus, moko psichiką įvaldyti 4 stichijas: orą, ugnį, vandenį, žemę.

Kadangi Taro sistema yra daugiamatė, žemiau pavaizduoti Didieji Arkanai su trumpais paaiškinimais yra tik viena iš daugelio aspektų ir interpretacijų, skirta savęs pažinimui.

Psichologinio portreto pavyzdys (shema)

Psichologinis portretas, tai Vidinio pasaulio žemėlapis, kuriame galime pamatyti savo gyvenimo scenarijus, atrasti naujas galimybes, atskleisti savo paslėptus sugebėjimus. Išsiaiškinti pamokas, kurias turime išmokti ir rasti efektyvius būdus, kaip tikslingai naudotis suteiktais resursais.

Psichologinis portretas tai psichologinės analizės metodika Taro kortomis, pagal gimimo datą. Ją sukūrė daugiau nei prieš 20 metų Lenkijoje gyvenanti Ala Alicija Kšanovskaja, kuri yra ne tik trečios kartos gamtos žinių ir paslapčių paveldėtoja (jos mama ir močiutė buvo gydūnės, žolininkės, užkalbėtojos), bet ir filologė, ezoterikė. Alicija yra parašiusi kelias dešimtis knygų ne tik apie Taro, Runas, „Psichologinį portretą“, bet ir augalų, akmenų magiją, išleidusi unikalią Taro kortų kaladę, pritaikytą darbui ir jos sukurtam metodui.

Psichologinis portretas –  tai Taro archetipų, numerologijos, astrologijos ir psichologijos simbiozė. Ši metodika yra gyva ir nuolat pasipildo naujomis įžvalgomis.  Pati autorė yra atlikusi kelis šimtus tūkstančių konsultacijų, padėdama žmonėms rasti atsakymus, teisingus sprendimus, pamatyti priežastis.

Psichologinio portreto analizė pagal Taro archetipus, tai galimybė pažinti save ir išanalizuoti savo prigimtinį potencialą, talentus, gebėjimus, energijas. Šio metodo dėka galime suprasti, kokiu geriausiu būdu išreikšti save, realizuoti profesinėje, kasdienėje veikloje. Suvokti, kokie  įsitikinimai, baimės ar vaikystėje suformuoti stereotipai trukdo judėti link norimų tikslų. 

Atpažintos energijos gali būti keičiamos, koreguojamos, ir žmogus pats sprendžia, ką jam teks išmokti, o ką reikia keisti. Tai įrankis, leidžiantis atrasti savo vidinę išmintį, gylį, tyrumą.

Greita portreto peržiūra leidžia suvokti ir gauti trumpą esminę  charakteristiką – instrukciją, apie žmogaus būdą, charakterį, elgesį, kitaip sakant, susidaryti psichologinį žmogaus paveikslą. Galima praleisti ilgas valandas, gilinantis į Psichologinį portretą ir kalbėti apie asmenį, įvertinant kelias dešimtis pozicijų, tačiau tikslas – atrasti atsakymus į rūpimus klausimus.

Taigi, jūs galite pamatyti kai ką panašaus į genetinį kodą, užrašytą simboliais, ženklais ir skaičiais, susidedantį iš archetipinių energijų, su kuriomis žmogus atėjo į šį pasaulį.

Psichologinio portreto analizei pakanka jūsų gimimo datos – jūsų unikalaus kodo. 

Konsultacijų būdai aprašyti čia 

Taro Didieji Arkanai