Taro psichologija Veikla

Visos šiame skyriuje aprašytos paslaugos yra susijusios su žmogaus savęs pažinimu ir sąmoningumo ugdymu. Kiekvienas atranda ir renkasi jam labiausiai tinkančius būdus kaip tai padaryti, metodus, autorius, vertybes. 
Naudojamos žinios yra pritaikytos šiuolaikiniam žmogui – geriau pažinti save.