Simbolika

Laikas išbandymams ir iššūkiams.

Mokėjimas valdyti ir kontroliuoti savo energiją, ją naudojant savo ir kitų žmonių labui, padės atsiskleisti kūrybiškumui ir dvasingumui.

Atsikratyti pagundų ir priklausomybių, teisingai naudoti seksualinę energiją.

↑ Sugebėjimas kitiems žmonėms sudaryti pozityvų įspūdį, teisingas turimos energijos panaudojimas, seksualinis pasitenkinimas partnerystėje, sugebėjimas nepasiduoti pagundoms.

↓ Nuoskaudos, likusios po patirto seksualinio priekabiavimo ar seksualinės prievartos, pasidavimas sektų ir juodosios magijos įtakai, priklausymas neformaliosioms struktūroms, gaujoms, mafijai, seksualiniai nukrypimai, kraštutiniškai materialus požiūris į gyvenimą.