Simbolika

Vienintelis pastovus dalykas gyvenime yra pats keitimasis. Kad išliktumėte rato centre, o įvykių gausa neblaškytų, reikia atrasti pusiausvyrą tarp dvasinio ir fizinio pasaulio, neutralią padėtį tarp gėrio ir blogio.

Išmokti tinkamai valdyti pinigus. Susikurti materialų pagrindą sau, suteikti pagalbą savo artimiesiems, elgtis sąžiningai finansiniais klausimais ir negyventi kitų sąskaita.

Atkreipti dėmesį į pasikartojančias situacijas, suprasti jų pamokas.

Materialinio saugumo jausmas, mokėjimas ramiai priimti likimo posūkius, sveikas požiūris į pinigus, gebėjimas valdyti materialųjį turtą, karminių įsipareigojimų vykdymas. 

Neturto, skurdo baimė, jausmas, jog trūksta materialinio saugumo, neteisingi santykiai su pinigais, sunkus prisitaikymas prie naujų aplinkybių, naujų karminių įsipareigojimų kūrimas.