V ŽYNYS

Simbolika

Įgyti žinių ir dalintis jomis su kitais, dalyvauti moksliniuose tyrimuose, studijuoti tautų, religijų ir jų tradicijų istoriją.

Tapti tokiu mokytoju, kurį mokiniai prisimintų kaip išmintingą, sąžiningą, įdomų.

Išsaugoti savo šeimos tradicijas, būti jų tęsėju ir įpėdiniu. Turėti gerus santykius su savo tėvu, sūnumis ir tais, už kuriuos prisiėmėte atsakomybę.

↑ Sąžiningas, išmintingas žmogus, geras tėvo pavyzdys, objektyvus ir bešališkas požiūris į žmones, aiškios moralinės nuostatos, teisingumas, geri intelektualiniai sugebėjimai, mokėjimas pritaikyti žinias praktikoje, geras mokytojas.

↓ Destruktyvus tėvas, problemos, susijusios su tėvo trūkumu vaikystėje, polinkis pasiduoti netikrų pranašų įtakai, apgaulingi autoritetai, sunku atskirti gėrį nuo blogio.