IV Valdovas

Simbolika

Realizuoti ir atsiskleisti profesijoje, tapti savo srities žinovu ir profesionalu. Nusistatyti tikslus ir juos pasiekti, plėtoti teisingą požiūrį į valdžią.

Tapti ne tik savo namų šeiminku, bet ir savo gyvenimo šeimininku, išmokti prisiimti atsakomybę už tai, ką darote ir už tuos, kas yra šalia.

Vyrams – atkreipti dėmesį į savo vyriškumą, požiūrį ir santykį su valdžia, o moterims – ištekėti ir neslopinti vyro,  išmokti partnerystėje gyventi harmoningai.

↑ Pasitenkinimas darbu, atsakomybė, narsa, organizaciniai sugebėjimai. Vyras, žinantis savo stiprybes arba, jei tai moteris, stipri moteris, aiškiai suvokianti, ką turi veikti gyvenime, 

↓ Vyro atveju – savo vyriškumo neigimas arba ligotas susitelkimas ties juo, „mačo“ tipas.
Moters atveju – per daug vyriškų bruožų charakteryje, intymumo problemos, kylančios dėl ankstesnės patirties; 
Abiejų lyčių atveju – tinginystė, neteisingas požiūris į valdžią.