I MAGAS

Simbolika

Laikas, skirtas kūrybinio proceso pradžiai. Atsikratyti abejonių, svyravimų ir pradėti veikti.

Mokytis aiškiai išreikšti savo mintis ir jas perteikti kitiems – raštu ar žodžiu.

Priimti save tokį, koks esi. Ieškoti būdų, kaip pažinti save ir tobulėti.

Palaikyti gerus santykius su artimiausia aplinka, kaimynais, broliais ir seserimis, su bendraamžiais.

↑ Lengvas bendravimas, gebėjimas priimti save, meilė sau, didelis intelektualinis potencialas, harmonija, ryšys su broliais ir seserimis bei bendraamžiais, puiki iškalba.

↓ Problemos, susijusios su paauglystės laikotarpiu, kontakto su bendraamžiais vengimas, rūpesčiai dėl savęs priėmimo, viešo kalbėjimo baimė, keblūs santykiai su bendraamžiais.