Simbolika

Laikas susikurti naują tikrovę – savo gyvenimą, charakterį, namus. Tapti statytoju plačiąja prasme.

Išmokti palikti išgyvenimus, senas ir atgyvenusias programas, kas neleidžia judėti į priekį ir leisti ateiti naujiems dalykams.

Neprisirišti prie stabilumo, bet užbaigti tai, kas pradėta. Vadovautis logika ir šaltakraujiškumu.

↑ Nepalaužiamas žmogus, sugebantis gyvenimą atstatyti iš griuvėsių, drąsiai į ateitį žvelgiantis asmuo, kurio nestabdo apribojimai, jis apeina barjerus, pašalina kliūtis, punktualumas, gebėjimas statyti, kurti kiekviename lygmenyje. 

↓ Baimė, jog tai, ką darau, statau ar kuriu, neturi ateities, nesugebėjimas pabaigti pradėtų darbų, neišspręstas tolimos praeities problemas velkantis žmogus, nuolatinis vėlavimas ir laiko planavimo trūkumas, nesugebėjimas įveikti kliūčių, pasidavimas stereotipams.