Simbolika

Mokytis ištvermės, sugebėti išlaikyti ramybę ir pusiausvyrą, net ir mažuose dalykuose.

Ugdytis gilų teisybės jausmą, rūpintis ir gerbti kitų teises. Negalite būti abejingi situacijoms, kuriose elgiamasi nesąžiningai, nesvarbu, ar tai vyksta namuose ar gatvėje.

Išmokti prisiimti atsakomybę už visus savo veiksmus, nes kiekvienas veiksmas turi pasėkmę ir įtaką įvykiams ateityje.

Vidinė pusiausvyra, teisingumo pojūtis, žmogus, kuris save vertina objektyviai ir geba priimti save tokį, koks yra, žino savo silpnąsias puses, bet dirba su jomis. 

↓ Savęs nepriimantis, pilnas kaltės jausmo žmogus, linkęs save teisti, jaučiantis nerimą ar baimę dėl savo nuodėmių (dažniausiai įsivaizduojamų), savivertės trūkumas.