VI MYLIMIEJI. KRYŽKELĖ

Simbolika

Išmokti daryti pasirinkimus, klausantis savo širdies ir savarankiškai priimti sprendimus.

Mylėti visa širdimi ir kiekviena savo kūno ląstele. Dovanoti meilę aplinkai ir pasauliui. Neskirstyti  žmonių pagal materialinius, socialinius ir rasinius požymius.

Pažinti įvairias meilės formas: motinišką rūpestingumą, aistrą ir seksualumą, platonišką meilę, priėmimą ir atjautą. 

Kurti santykius, tapti harmoninga ir darnia pora.

↑ Partneriai, besirūpinantys vienas kitu ir santykių raida, išmintingas asmuo, žmogus, darantis išmintingus sprendimus ir pasvertus pasirinkimus, gebėjimas nuoširdžiai mylėti, empatija, tarpusavio supratimas.

↓ Nesveiki sutuoktinių santykiai, buvusių santykių nuoskaudos, meilės ir jausmų baimė, geidulingi apsėdimai, keblumai priimant sprendimus ir darant pasirinkimus.