IX ATSISKYRĖLIS. PAŽINIMAS

Simbolika

Laikas sulėtinti gyvenimo tempą, palikti šurmulingą pasaulį ir nukreipti žvilgsnį į save. Atrasti vienatvę ir ramybės džiaugsmą.

Dvasinis vystymasis, vidinis darbas, išminties ir patirties įgijimas.

Mokytis iš kitų žmonių klaidų, gerbiant ankstesnių kartų patirtį – pagalba, dėmesys ir pagarba pagyvenusiems žmonėms.

Studijuoti ir pažinti senovės kultūras ir tradicijas.

↑ Stipri asmenybė, lyderis, vadovas, asmuo, žinantis, kaip organizuoti darbą sau ir kitiems, užuojauta ir autoritetas, charizma, saugumo jausmas, pasitikėjimas savimi ir savo sugebėjimais.

↓ Egoistas, egocentriškas, savimyla, žmogus, pilnas kompleksų, bet slepiantis juos po arogancijos kauke, baimė pasirodyti kvailu ir jaudinimasis dėl kitų žmonių nuomonės, pernelyg didelis pasitikėjimas kitų nuomone, noras pasirodyti, asmeninės nuomonės trūkumas.